Nyheder:

General forsamling mandag d.25. februar 2019
09-02-2018 09:33:28

 

Generalforsamling 2019                                    Rønnede, den 5. Februar 2019

 

 

 

 

 

Hermed indkaldes til generalforsamling

 

 

 

Mandag den 25. Februar kl. 19.00

 

 

 

 

 

i klubbens lokaler

 

 

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 

 

 

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 

 1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 3. Indkomne forslag.

 

 1. Forslag fra Gert Toftlund

 2. Forslag fra Dan Morrison

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
  Bestyrelsesmedlemmer:
  Jørgen Dalgaard Petersen              På valg 2019 – Modtager genvalg
  Erik Peter Hansen                          På valg 2019 – Modtager genvalg
  Frank Sørensen                             Nyt bestyrelsesmedlem skal vælges for 1 år.
  Kim Østerby                                  På valg 2020

 

           Susanne Rasmussen                      På valg 2020 

 

Suppleant

 

Valg af suppleant for 1 år.

 

 1. Valg af revisor og evt. revisor-suppleant.
 2. Eventuelt.

 

 

 

Regnskab for året 2018 fremlægges i sekretariatet når det er revideret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Forslag fra Gert Toftlund

 

Såfremt et flexmedlem spiller med et fuldtidsmedlem af Rønnede Golf Klub

 

nedsættes prisen til kr. 230,00.

 

Samme pris, som hvis et udenfor kommende medlem, spiller sammen med

 

et fuldtidsmedlem af Rønnede Golf Klub.

 

 

 

 

 

Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget.

 

 

 

 

 

 1. Forslag fra Dan Morrison

  Forslag 1:

  Bestyrelsen udsender i december hvert år en mail til alle medlemmer, hvori der gøres opmærksom på at forslag til afstemning på førstkommende generalforsamling skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 15. januar og opdateret liste over bestyrelsesmedlemmerne vil kunne findes på klubbens hjemmeside.

   

  Forslag 2: Vedtægtsændring til § 7 stk. 2

   

  Ændres fra:

  stk.2 Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

   

  Ændres til:

  stk.2 Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest den 15. januar og opdateret liste over bestyrelsesmedlemmerne vil kunne findes på klubbens hjemmeside. Medlemmerne vil i december modtage en mail med information om seneste dato for forslag og forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

   

   

  Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Jørgen Petersen

 

Formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimfrost
19-08-2017 16:44:53

Hvis der er rimfrost på greens spilles til vintergreens. Først når greens er grønne må der spilles på dem.

Venlig hilsen

Baneudvalget

Vinter greenfee gældende fra 2. december
06-08-2017 20:58:37

9 huls banen er åben.

Gældende fra 2. december 2018.

Vinter greenfee 150 kr alle dage.

Ingen rabat ordninger gældende.

 

Så åbnede de nye teesteder med sol, hygge og god golf..
22-05-2017 20:45:57

Søndag d.21. Maj åbnede Rønnede Golf Klub nye teesteder. Det skete som led i en turnering hvor formanden for DGU Jim Staffensen og Rønnede Golf Klubs formand Jørgen Petersen åbnede Backtees (sort tee) og to af Rønnede Golf Klubs juniorer, Emma Bodeholt og Malthe Rasmussen åbnede den forreste tee (grøn tee). 

Da det røde bånd var klippet, hvor de fleste tilskuere var medlemmer af Rønnede Golf Klub, blev turneringen ”Backtee Open” skudt i gang og med sol, baneforplejning og god golf. 

Med de nye teesteder taget i brug råder Rønnede Golf Klub nu over 6 bane forløb (Sort,hvid,gul,blå,rød,grøn) mod tidligere 2 (Gul,Rød). 

Efter en flot turnering var alle deltagere og alle medlemmer af Rønnede Golf Klub inviteret til gril, øl og vand i klubhuset. 

Sidst på dagen var der taler ved Jim Staffensen og Jørgen Petersen, præmie overrækkelse og som afsluttende bemærkning takkede Jørgen Petersen for at alle have gjort dagen til en fest og en god dag for Rønnede Golf Klub.

Kåring af Rønnede Golf Klubs mest spændende hul
01-05-2017 17:09:02

Kåring af Rønnede Golf Klubs mest spændende hul.

Hvilket hul syntes du er Rønnede Golf Klubs mest spændende hul ??

Send din mening til fam@svanhansen.dk inden d.26.Juni!!

Begyndertræning.
23-03-2017 19:25:15

Rønnede Golf Klub har begynder træning hver mandag (dog ikke helligdage) aften i hele golf sæsonen (fra april til og med september). Vi starter op mandag den 3. april 2017. Du møder op ved klubhuset mandag aften kl. 17.45, og ganske gratis over et par mandag aftener få lov til at prøve lidt af golfspillets facetter. Du behøver ingen køller eller andet udstyr, blot du kommer i praktisk udendørs tøj, så sørger klubben for resten.

Åbnings turnering 29. april spillet se resultatet.
23-03-2017 19:17:33

Under mottoet "slå et slag for kuglerne" har match udvalget besluttet at støtte kræftens bekæmpelse gennem denne turnering. 100,- kr af matchfee på 200,- kr går ubeskåret til kræftens bekæmpelse. Cafe Højen sponsorerede 30,- kr per spiller og der blev lavet en lille auktion. Ialt sender klubben 9180,- kr til Kræftens bekæmpelse. SÅDAN.
Se resulaterne her på hejmmesiden under fanebladet "MEDLEM", "Turneringer" og Åbningsturnering".
 

BANESTATUS
21-06-2016 23:52:29

Nu kan du følge med i banestatus for Rønnede Golf Klub.

Se mere under BANEN  

For at give vores medlemmer og gæster en god start på runden, vil vores greenkeepere fremover løbende opdatere med relevant info om arbejdet på Rønnede Golf Klubs anlæg.
Der vil blive informeret om arbejde der evt. kan have indflydelse på spillet, men vil ikke omfatte info om daglig pleje af anlægget, så som klipning af greens, fairways, etc.  
Da informationer opdateres via greenkeepernes Facebook side, gøres opmærksom på at spørgsmål og kommentarer til opslag IKKE bliver besvaret.
Ved spørgsmål og kommentarer til banen, kontakt venligst sekretariatet.

Rigtig god tur!
 

Tilmelding til PBS
15-12-2015 17:47:18

Tilmelding PBS

Da vi bruger meget tid på at inddrive kontingenter, vil der fra sæsonen 2016 være en opkrævning på ekstra kr. 100,-
såfremt betalingen ikke sker over betalingsservice.

Du kan tilmelde din betaling på følgende link
http://www.roennede-golfklub.dk/Tilmelding_til_PBS.aspx

Har du ikke tilmeldt din betaling inden næste opkrævning, som er i starten af januar 2016,
vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 100,-.

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk