Generalforsamling 2020
 Onsdag den 26. februar kl. 19.00

 Formandens Beretning

 

                         

 

Jeg vil nu aflægge beretning for Rønnede Golf Klub for året 2019.

 

Året startede tørt. Det gav ikke som sådan en tidlig start, men forventeligt tidligere end det ser ud til i år med den megen regn på det seneste.

 

Fra juni blev det mere vådt og det havde banen godt af idet den var blevet meget tør. Året 2018 var så tørt at meget græs var gået ud, så der var behov for noget mere regn til at hjælpe banen over tørken i 2018.

 

Græsset groede til og i efteråret var der kun små synlige skader tilbage. Dog var par 3 banen ikke i en tilfredsstillende stand og greenkeeperne måtte give noget mere fokus på par 3 banen.

 

Jeg kan kun beklage at par 3 banen nåede at blive så dårlig. Den er nu næsten i orden igen.

 

Samlet set blev det en god sæson, som dog sluttede lidt for tidligt for mange, både fordi vi måtte lukke for golfbiler men også fordi banen var meget våd. Vi har dog ikke været nødt til at lukke banen.

 

Vi gik ud af 2019 med 547 medlemmer. Det er en tilbagegang på 8 fra 2018.

 

I år har vi 358 fuldtidsmedlemmer mod sidste års 376. Det er en tilbagegang på 18 medlemmer. Det er næsten 5 % og er kedeligt.

 

Antallet af fuldtidsmedlemmer er faldet fra 376 til 358, medens flexmedlemmer er steget 131 til 142. Så tendensen med at antallet af flexmedlemmer stiger og fuldtidsmedlemmer falder fortsætter ufortrødent.

 

Det giver selvfølgelig tanker om flexmedlemmer betaler den rigtige pris for at kunne bruge banen uden at bidrage noget videre til dens vedligehold. Prisen for flexmedlemmer er steget med 50 kr. for 2020.

 

Juniorer er næsten uforandret og det skyldes uden tvivl vores gode engagerede juniorudvalg.

 

Vi har set på tilbagegangen og jeg må ligesom sidste år, konstatere at det er den stamme af dybt engagerede medlemmer der var med til at starte klubben, der nu går på golfpension fordi helbredet ikke rækker til at spille golf.

 

Det er så ærgerligt at vi ikke formår at tiltrække nok nye. PR udvalget har ellers brugt over 51.000 kr. på markedsføring, noget mere end normalt. Jeg må desværre sige at det ikke har udmøntet sig i flere medlemmer.

 

Jeg vil opfordre alle til at ryste dem i kender og få dem i gang med golf. Det er gratis at deltage de første gange i begyndertræningen og det er også muligt efter aftale med Claus at medlemmer kan tage nogen med på par 3 banen, så de kan prøve spillet.

 

Jeg vil også lige minde om golfens dag søndag d. 26. april, hvor alle er velkomne til at prøve kræfter med spillet.

 

Greenkeeperstaben har været den samme i 2019 som i 2018 med Niels Lohse i spidsen. Det samme forventes for 2020.

 

Vi har rettet sort tee på hul 7 og hul 18. Det er nu et stykke tid siden de blev etableret og jorden har nu sat sig. Det vil den gøre lidt endnu, men vi vil løbende gå dem efter og rette dem til i forhold til vores resurser.

 

I år er det hul 1 og hul 11 der står for tur.

 

Jeg vil godt rette en stor tak til Niels og Fabian for deres indsats i årets løb.

 

Lige pludselig blev skiltet der viser vej til golfbanen pillet ned og vi fik besked på, at hvis vi ville have et nyt, skulle vi regne med en pris op til 5000 kr.

 

Det syntes vi var både meget dyrt og heller ikke forståeligt, da skiltet var en aftale i forhold til turistinformationen vi har i kælderen.

 

Vi ansøgte derfor kultur og fritid om et nyt skilt og det har de købt og sat op. Jeg vil gerne sige mange tak til kultur og fritid for denne imødekommenhed. Det har en stor betydning for os.

 

Skiltet der henviser til Cafe Højen har Lars Kristian Jensen vores forpagter af cafeen selv købt.

 

Tina og Jesper vores cafeforpagter ved årets start, har måtte stoppe og de er gået konkurs med deres selskab. Vi har haft et tab på ca. 17.000 kr. Det skal dog ses i lyset af, at vi ikke har nogen opgørelse af deres omsætning og den er derfor skønnet af os.

 

Lars Kristian Jensen er vores nye forpagter af cafeen. Han startede 1 februar og opsagde kontrakten til ophør d.30 september.

 

Vi har set hvad der kunne gøres for at forbedre betingelserne for forpagteren og samtidig opfylde de betingelser vi har som golfklub.

 

Det har ført til at vi har indført én ydersæson fra d. 1 april til 30 april og igen fra 15. september til 31. oktober hvor der kan holdes åbent nogle færre timer. Når det bliver tidligere mørkt er der ikke mange der tager en runde efter fyraften.

 

Samtidigt kan vi servicere greenfee spillerne med lidt kaffe og andre drikkevarer og måske en banesandwich fra proshoppen.

 

Så snart cafeen åbner lukker proshoppens servering. Det løser det problem vi har med spillere der lige ønsker lidt fra morgenstunden inden de går ud især i weekenden. Proshoppen åbner alligevel kl. 8 og kan derfor tage sig af de tidlige spillere.

 

Nu ser vi hvordan det går og så evaluerer på det.

 

Vi har et årsresultat der viser et overskud på 130.115 kr. Det anser vi for tilfredsstillende.

 

Det er med baggrund i at vi investeret mere end forventet.

 

Vi fik sat net op på driving rangen. Det kostede 50.000 kr. at få lavet det færdigt. Det betød også at vi købte 10.000 nye bolde af en bedre kvalitet. Tak til maler firmaet LK Jensen for dette sponsorat. Det nye net skulle gerne betyde at vi mister færre bolde.

 

En ny fairwayklipper blev byttet med en nyere til sæsonstart. Pris 65.000 kr.

 

Der er også blevet lavet en hyggekrog nedenunder ved mødelokalet.

 

Det var de planlagte investeringer. Dog vidste vi godt at vi var nødt til at gøre noget med en fedtudskiller.

 

Det kunne nu ikke vente længere, da det er et spørgsmål om slamsugerudgifter til søndagstakst op imod nyetablering af fedtudskiller fra køkkenet.

 

Fedtudskilleren skulle have været etableret ved byggeriet af klubhuset men blev åbenbart glemt.

 

Prisen for en sådan fedtudskiller er 80.570 kr. men det var nødvendigt.

 

Ved forpagterskifte i cafeen, måtte vi gøre noget i forhold til gulvtæppet i cafeen. Det blev fornyet ved baren. Rensning af resten af gulvtæppet og samtidig lagde vi gulvtæppe på i mødelokalet pris i alt 40.000 kr.

 

Så blev det nødvendigt at skifte blødgøringsanlægget til vandet til opvaskeren i køkkenet pris 18.750 kr.

 

Det forlød i sladderavisen at der var klubber der blev idømt bøder på 300.000 kr., hvis de ikke havde olieudskiller på vaskepladsen.

 

Vi valgte derfor i sommers at etablere en olieudskiller på vaskepladsen. Så det er nu i orden på dette punkt også. Den kostede 80.947 kr. at etablere.

 

Der er også indkøbt en ny buggy til afløsning for en der gav op, for 31.250 kr.

 

Vi har her i 2020 også købt en buggy til 6.000 kr. fra Sandagergård golfklub sammen med en greenklipper til 7.500 kr. Men det er først med i 2020. Det gør dog at vi tror vi er dækket ind for nuværende. Sandagergård golfklub ved Dianalund bliver pløjet op til den kommende sæson, så det var et ophørsudsalg.

 

Det betyder at vi har investeret 366.000 kr. i 2019. Det er første gang i de 10 år vi har eksisteret, at vi har investeret mere end vi har afskrevet.

 

Investeringerne forventes at være betydeligt mindre i 2020.

 

I årets løb fik vi et brandsyn af den nye brandchef. Han kunne alle reglerne. Vi har derfor besluttet at der ikke må være mere end 150 personer i klubhuset. Det mener vi også passer meget godt, da der ikke er plads til flere, men det betyder at der er nogle andre regler som passer bedre til os.

 

Startehuset er revet ned og vi går i gang med et nyt, som vi håber er klar til sæsonstart.

 

Næsten alle materialer er sponseret af Bygma Haslev og arbejdet er sponseret af tømmer firmaet Ravnskjær Entreprise Aps. Stor tak til dem.

 

Toiletadgangen bliver udefra og der er lavet plads til salg når der er behov for det, f.eks. ved compagny days.

 

Da først aftalerne var på plads og der blev givet tilladelse til nedrivning, må jeg sige det gik godt nok hurtigt for torsdagsholdet at få det væk.

 

Torsdagsholdet har også været i gang i skoven ved hul 3 og 12.

 

Efter råd fra DGUs banekonsulent har vi fældet lærketræerne ved hul 12. Vi bruger meget tid på at blæse nåle væk om efteråret og næsten med samme er der nye. Det skulle gerne spare noget tid. Fyrretræerne skal bevares.

 

Der er mange asketræer inde i skoven og de er syge og er ved enten at gå ud eller er gået ud. Nogle af dem er blevet fældet.

 

Der vil være behov for at fjerne flere træer der er gået ud. Elletræerne er uønskede og vil også blive fjernet efterhånden. Et af træerne på hul 10 ved åen er fjernet.

 

Det ser altid lidt voldsomt ud men det skal det mange gange også. Meningen er at der bliver mere lys på greenen på hul 3 til gavn for græsset og at de blivende træer får plads til at udvikle sig. Det tager år.

 

Jeg vil gerne rette en stor tak til jer der arbejder om torsdagen.

 

Banekonsulenten har udarbejdet en rapport som jeg vil gennemgå efter generalforsamlingen. Overordnet gælder det om at spare arbejdstimer til pasning af banen, hvor det ikke har nogen betydning for spillet. F. eks den bageste bunker på hul 3 ved greenen.

 

Der er næsten aldrig nogen i den, men den kræver vedligeholdelse. Der er også andre steder hvor spillet unødigt sinkes og straffer de forkerte spillere. F.eks fairwaybunkeren på hul 5 ved rød tee i venstre.

 

Højhandicappere rammes, men det er i forvejen banens sværeste hul. For eliten er den aldrig i spil og hvis den er, er det uden betydning for dem.

 

Motorvejen til Næstved blev endnu en gang udskudt, men vi har nu en plan fremad for banens udvikling. Overordnet er det faktisk det vigtigske at undgå fejlbeslutninger. Nu er retningen lagt og så tager vi det efterhånden.

 

Der er ikke økonomiske muligheder for at udføre planen nu, men hvis der er tid i løbet af året kan der begyndes. Hul 3 er det bunkeren der står først for.

 

Vi ønsker ikke at banen ikke er spilbar, så jeg lægger ikke op til at der nu kommer en omlægningsperiode der vil være generende.

 

Når motorvejen kommer, vil der skulle laves et nyt hul og en ny driving range og det vil være på det tidspunkt at de generende omforandringer skal ske.

 

Arbejdsdagen var i 2019 en stor succes med mange frivillige. Tak for jeres indsats på denne dag. Chancen er der igen i år hvor dagen er fastsat til lørdag d. 18. april. Jeg håber på ligeså mange deltagere gerne flere end sidste år.

 

Jeg vil på klubbens vegne rette en meget stor tak til alle de frivillige der gør et kæmpearbejde i mange forskellige gøremål.

 

 

 

Det har en uvurderlig betydning for alle klubbens medlemmer.

 

 

 

Der skal også lyde en stor tak til alle i de forskellige udvalg og klubber i klubben. Klubberne i klubben har en meget stor betydning for fastholdensen af medlemmerne i klubben.

 

 

 

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde det forløbne år.

 

 

 

En stor tak til Claus Clausen for dit store arbejde og engagement for klubbens ve og vel. Du er altid løsningsorienteret, hvilket jeg sætter meget pris på.

 

 

 

Det er dig der via din funktion er i kontakt med nye såvel som gamle medlemmer. Det gør du rigtig godt. Tak for det.

 

 

 

 

 

 

 

 Regnskab for Rønnede Golf Klub 2019

 

Indtægter:

2018

2019

Kontingent

2.193.570

2.059.625

Green fee

440.364

467.598

Sponsorer

244.118

222.089

Company days

24.550

24.861

Diverse

128.682

98.783

Indtægter I alt

3.031.284

2.872.956

 

Udgifter

2018

2019

Banedrift

643.020

664.639

Løn

1.232.378

1.307.178

Markedsføring

13.670

51.187

Klubhusdrift

212.342

141.211

Kontorudgifter

266.781

259.189

Udgifter i alt:

2.368.191

2.423.404

 

 

2018

2019

Indtægter

3.031.284

2.872.956

Udgifter

-2.368.191

-2.423.404

Dækningsbidrag

663.093

449.552

Renteindtægter

15.633

13.212

Renteudgifter

-74.784

-61.817

Afskrivninger

-278.725

-270.832

Resultat

325.217

130.115

  

Aktiver:

2018

2019

Bane og bygninger

6.819.775

6.820.950

Service bygning

519.176

524.464

Maskiner

318.981

318.204

Tilgodehavender

101.342

87.575

Likvid beholdning

866.551

507.477

Balance:

8.625.825

8.258.670

 

Passiver:

2018

2019

Egenkapital

2.957.955

3.088.071

 

 

 

Nykredit

4.737.133

4.175.479

Depositum

747.125

779.375

Anden gæld

183.612

215.745

Gæld i alt.

5.667.870

5.170.599

 

 

 

Balance

8.625.825

8.258.670

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk