Generalforsamling 2018
 Mandag den 26. februar kl. 19.00

 Formandens Beretning

 

                         

Beretning Rønnede Golf Klub 2017

 

 

 

Jeg vil nu aflægge beretning for året 2017.

 

Jeg er utrolig stolt over, at det er lykkedes, at etablere 18 nye teesteder på Rønnede Golf Klubs flotte bane.

 

Vi havde officiel indvielse søndag d. 21. maj 2017.  Formanden for DGU Jim Staffensen indviede banen med snoreklipning og det første slag i et flot solskinsvejr.

 

Vi lagde dagen ud med en åbningsturnering og derefter var alle medlemmer indbudt til festligt samvær med spisning og taler.

 

Vi har nu en bane med seks baneforløb, der er en kombination af 3 teesteder og så den grønne tee.

 

Vi er selvfølgelig stolte af at kunne tilbyde sort tee på 6134 meter. Det er med til at fastholde dem der ønsker en større udfordring. Vi tror også på, at det kan tiltrække andre elitespillere og nogle turneringsarrangementer.

 

Ikke mindst kombinationen af teestederne har givet nogle gode muligheder, både når man er i en opgående formkurve og en nedadgående formkurve.

 

 

 

Vi har manglet et baneforløb til de længere slående damer. Det er opfyldt med blå tee, da der var et meget stort spænd fra rød til gul på næsten 900 meter.

 

Nyskabelsen grøn tee er en mulighed for at begynderne kan komme ud på den store bane lidt før. Det er også en klar bagtanke, at det vil fremme hastigheden på spillet for nybegynderne.

 

Juniorerne og miniputterne har nu også fået muligheden for at spille den store bane med grøn tee, da det nu er muligt at nå greenen i en fornuftig afstand.  

 

DGU anbefaler, at der bliver gjort noget for, at nybegynderne kan få en kortere bane at komme i gang på. Undersøgelser i DGU viser, at en hel del af de nye golfspillere mistes, da det er en for stor udfordring for dem, at spille en stor bane. Det har vi nu stillet til rådighed og det forventer vi os meget af.

 

 

 

I årets løb er der dannet to nye klubber i klubben. Klub 37 og AK-Golf.

 

Klub 37 er dannet med det formål, at dem over handicap 37 tilbydes gratis træning for at de kan blive bedre til at spille golf. Samtidig er det også et socialt forum hvor man lære andre medlemmer i klubben at kende så man har nogen at spille med.

 

Mange nybegyndere kører træt i det, hvis de synes det går for langsomt med at få sænket deres handicap.

 

De skulle bare vide, hvor længe vi andre har været om det.

 

Vi kan se, at når spillerne er godkendt til stor bane, er der ikke mange, der selv tager træning. Det betyder at der er nogen der af den grund, holder op med at spille golf, fordi de føler at de ikke kommer nogen steder.

 

Træningen og så sammenholdt med kaninklubbens tilbud, håber vi vil være med til at fastholde flere af de nye i klubben.

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Aktive kvinder eller AK klubben er et tilbud for damer, der har problemer med at finde spilletid indenfor de sædvanlige spilletider i dameklubben, typisk på grund af arbejde.

 

Jeg synes det er et rigtigt godt initiativ og tillykke med at det er lykkedes at samle et hold.

 

Vi har gennem årene forsøgt flere forskellige tiltag på netop damesiden. Jeg tror på, at AK klubben er det der skal til for de damer der er arbejdsramt.

 

 

 

I 2019 kommer der nye golfregler. Meningen er at de nye regler skal gøre spillet hurtigere og reglerne nemmere at forstå. F.eks. bliver den tilladte tid til at lede efter sin bold, sat ned til 3 min. De er ikke helt på plads endnu.

 

Vi har også i vores klub spillere, der skal arbejde på at bruge færre prøveslag, komme hurtigere frem til bolden og være klar og lukke hurtigere spillende spillere igennem.

 

En af ulemperne ved golf spillet, er at en runde hurtigt tager 4 timer. Hvis den tager 5 timer og der er nogen bagved der ikke er lukket igennem, så er det absolut ikke i orden.

 

Vi vil afholde nogen møder inden de nye regler træder i kraft, så I er klar til den nye sæson i 2019.

 

 

 

I Europa og USA er der forskellige regler for handicapregulering. DGU arbejder sammen med de øvrige lande på at få ensrettet reglerne. Det er ikke nogen nem proces, men der arbejdes.

 

En nyskabelse i 2020 vil være, at vi vil blive handicapreguleret efter de 8 bedste scorekort af de sidste 20 afleverede. Det vil give en langsommere regulering end i dag, hvor en god dag, kan give store reguleringer.

 

 

 

Vi er ikke helt tilfredse med vores medlemsudvikling. Vi er godt nok gået frem med 16 medlemmer til i alt 568 og det er faktisk flot.

 

Men vi har et skifte fra fuldtidsmedlemsskab til flexmedlemsskab og det giver færre kontingentkroner, da vi nu er nede på 382 fuldtidsbetalende medlemmer.

 

Medlemstallet er grundlæggende reddet af et fantastisk arbejde i juniorudvalget.

 

Det er fuldtids kontingentet der fylder i økonomien. Derfor skal der gøres en større indsats, for at få nogle flere til at spille golf.

 

 

 

Jeg vil derfor foreslå, at vi i aften får valgt et rekrutteringsudvalg, til at hverve nye medlemmer.

 

Vi tror på, at et udvalg udelukkende med fokus på medlemshvervning, vil kunne gøre det bedre end vi gør det i bestyrelsen. Vi har behov for andre øjne til at se på denne opgave.

 

I budgettet er der afsat 25.000 kr. til dette udvalg og jeg vil bede jer om forslag til navne til denne meget vigtige opgave.

 

 

 

Susanne Rasmussen har til opgave at skaffe sponsorer. Hun har behov for nogle til at hjælpe sig. Jeg vil opfordre jer til at melde jer til Susanne.

 

 

 

Vi kommer ud af året med et overskud på 178.034 kr. Det er meget tilfredsstillende. Det skyldes ikke mindst en stram omkostningsstyring og et positivt bidrag fra cafeen på 102.000 kr. Desuden fik John nyt job d. 1. oktober, så der er sparet noget på lønkontoen.

 

Der er i årets løb investeret i en ny sprøjte, da den gamle havde svært ved at klare et syn.

 

2017 har været et meget vådt år. Det har vi mærket ved at en del arbejde på banen ikke har været muligt.

 

Jeg synes dog at både vi spillere og gæster ikke har mærket det store til det. Det er meget få dage hvor det ikke har været muligt at spille og de dage hvor vi har haft lukket er der ingen der har haft lyst til at spille.

 

 

 

Vi har dog set flere greenfee spillere fra klubber, hvor de har været nødt til at lukke deres baner.

 

Samlet set har vi dog færre greenfee spillere end vi plejer på grund af den dårlige sommer.

 

 

 

Med baggrund i lidt mindre kontingentindtægter, færre sponsorer og den almindelige omkostningsstigning, er kontingentet steget en smule. Generelt er stigningen 100 kr. om året.

 

Vores green fee priser stiger med 25 kr. Det mener vi vores bane kan bære og er det værd.

 

 

 

Vores tidligere chefgreenkeeper John Nielsen har fået et nyt job tæt på hans bopæl. Han har sat et stort fingeraftryk på vores bane og har løftet dens kvalitet igennem årene. Tak for en engageret og meget stor indsats i årenes løb.

 

Vi har ansat en ny chefgreenkeeper efter at John Nielsen er stoppet.

 

 

 

Han hedder Niels Lohse 50 år gammel og bor i Kalvehave. Han har tidligere været chefgreenkeeper i Marienlyst Golfklub i 5 år og kommer nu fra Greve Golfklub. Han er uddannet i Køge Golfklub for længe siden.

 

Niels spiller golf med et handicap omkring 6, så han ved hvad det vil sige, at spille golf og har erfaring i at sætte en bane op til forskellige former for turneringer.

 

Vi er i år vært for DGU’s juniorholdturneringens landsfinale 1. september og kredsturnering for junior d.16. september.

 

Vores anden greenkeeper Anders Thøgersen har fået et andet job.

 

Der skal lyde en stor tak til Anders for de 6 år du har været hos os.

 

Derfor har vi nu ansat Fabian Holbek. Fabian er uddannet greenkeeper, så vi nu har to uddannede inden for faget. Han spiller golf på eliteplan, så måske elitespillerne kan forstærkes.

 

Fabian kommer fra Holbæk Golfklub og han er i efteråret flyttet til Faxe.

 

Velkommen til jer begge to. Vi glæder os til samarbejdet med jer.

 

Vi forventer at ansætte en tredje medarbejder omkring maj, således at der er tre mand i højsæsonen og vi kan tilbyde 14 dages ferie i juli måned. Så vi tror på, at vi er godt rustet til sæsonen.

 

 

 

Cafeen er som altid en udfordring. Bestyrelsen arbejder med det.

 

 

 

Vi indgik en aftale om fritspil med Midtgolf for 2017. Midtgolf tilbyder sommergreens hele året og har en dejlig bane.

 

Frem til nov. har der været 143 af vores medlemmer der har været i Midtgolf og 167 af deres medlemmer på besøg hos os.

 

Vi har været godt tilfredse med ordningen. Jeg har kun hørt positive bemærkninger om aftalen.

 

Det er derfor med glæde at vi har lavet en ny aftale for det kommende år. Det eneste det kræver af jer er, at i indskriver jer i deres greenfeebog.

 

Der er ingen administration ud over at vi af nysgerrighed tæller hvor mange der har benyttet sig af

 

tilbuddet.

 

 

 

I år er det frivillige arbejde foregået på drivingrangen og par tre banen. Vi bliver nødt til at opsætte et nyt hegn ud mod vejen. Der mangler en del arbejde endnu, ikke mindst på grund af vejret.

 

Der er blevet ryddet godt ud i hegnet på skråningen og bagved. Vi har mange bolde, der går den vej, når der slås ud.

 

Vi vil gerne gøre banen mere synlig og dragende for potentielle golfspillere og derfor er træerne fældet ud mod Symbiosen noget af vejen.

 

Hul 6 på par tre banen ønsker vi at gøre bedre ved at hæve teestedet op. Der er vådt og for lidt lys til at græsset trives ordentligt. Jorden fra klubhusbyggeriet ligger ved siden af, så det skal flyttes.

 

Desværre er det sprunget i krat og det kræver en hel del arbejde at få det fjernet.

 

Jeg vil på klubbens rette en meget stor tak til alle de frivillige der gør et kæmpearbejde i mange forskellige gøremål.

 

Det har en uvurderlig betydning for alle klubbens medlemmer.

 

Der skal også lyde en stor tak til alle i de forskellige udvalg og klubber i klubben. Klubberne i klubben har en meget stor betydning for fastholdensen af medlemmerne i klubben

 

Der skal også lyde en stor tak til klubbens sponsorer. Den støtte i giver os betyder meget for os.

 

En stor tak til Claus Clausen for dit store arbejde og engagement for klubbens ve og vel. Det er dig der via din funktion er i kontakt med nye såvel som gamle medlemmer. Det gør du rigtig godt. Tak for det.

 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

 

 

 

 

 

 

Regnskab for Rønnede Golf Klub 2017

 

Indtægter:

2016

2017

Kontingent

2.110.975

2.138.950

Green fee

499.819

429.840

Sponsorer

269.075

203.631

Company days

41.438

24.137

Diverse

126.393

128.466

Indtægter I alt

3.047.700

2.925.024

 

Udgifter

2016

2017

Banedrift

784.323

718.896

Løn

1.325.782

1.293.073

Markedsføring

29.150

29.568

Klubhusdrift

78.724

91.896

Kontorudgifter

278.088

249.162

Udgifter i alt:

2.496.067

2.382.595

 

 

2016

2017

Indtægter

3.047.700

2.925.024

Udgifter

-2.496.067

-2.382.595

Dækningsbidrag

551.633

542.429

Renteindtægter

13.911

14.520

Renteudgifter

-118.361

-103.239

Afskrivninger

-306.653

-275.676

Resultat

140.530

178.034

  

Aktiver:

2016

2017

Bane og bygninger

6.938.320

6.891.588

Service bygning

667.796

593.486

Maskiner

523.488

441.841

Tilgodehavender

80.191

38.106

Likvid beholdning

1.185.312

908.868

Balance:

9.395.107

8.873.889

 

Passiver:

2016

2017

Egenkapital

2.454.704

2.632.738

 

 

 

Nykredit

5.836.373

5.296.206

Depositum

755.800

754.200

Anden gæld

348.230

190.745

Gæld i alt.

6.940.403

6.241.151

 

 

 

Balance

9.395.107

8.873.889

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk