HANDICAP & REGEL UDVALG

Navn & kontaktoplysninger

Primære ansvarsområder

Mogens Rafn

Mail:mogens@rafnmail.dk

Mobil: 42 71 62 32

Formand.

Foretage regulering af klubmedlemmernes handicap efter retningslinjer i DGU’s handicap regler.
Undervise nye medlemmer i golfreglerne, og lave opfølgende   undervisning for alle klubbens medlemmer.

Claus Clausen

Mail: claus@ronnedegolfklub.dk

Mobil: 44 40 09 07

Formidle kontakt til DGU i handicap spørgsmål.

Formål, vision og målsætning.

Formål:

Handicap & regel udvalget har til opgave at regulere klubmedlemmernes handicap efter de af DGU fastlagte regler, og forestå   regelundervisning af klubbens medlemmer.

For at sikre en sammenhængende og målrettet indsats, har handicapudvalget formuleret følgende vision, der beskriver hvad vi ønsker at opnå:
 

Vision:

 • at sikre at klubbens medlemmer reguleres til et handicap som afspejler spillerens scoringspotentiale, og som gør det muligt for spillere med forskelligt handicap at konkurrere på lige fod, tilpasset banens sværhedsgrad.
 •   
 • at sikre klubbens medlemmer et indgående kendskab til golfreglerne, og bistå hvis der er tvivlsspørgsmål.

Målsætning:

 • at bistå medlemmerne i spørgsmål vedrørende deres handicap og golfreglerne.
 •   
 • at planlægge og afvikle undervisning af klubbens medlemmer, således at disse har et indgående kendskab til DGU’s handicap- og golfreglerne.
 •   
 • at forestå regulering af medlemmernes handicap i forbindelse med turneringer og private runder (EDS).

Organisation.

Aktivitetsteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:  

 • Handicap regulering af klubbens medlemmer.
 •   
 • Undervise klubbens medlemmer i DGU’s handicap system.
 •   
 • Undervise nye medlemmer i golfreglerne.
 •   
 • Lave opfølgende undervisning af klubbens medlemmer i golfreglerne.

Medlemmer: Mogens Rafn, Claus Clausen.
 

Infoteamet:

Holdets ansvarsområde dækker:  

 • Rønnede Golf Klubs hjemmeside.
 •   
 • Kontakt til relevante myndigheder.

 

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk