Introduktion for nybegyndere

Introduktion for nybegyndere:

 Par 3 bane tilbud
gældende fra 1. november 2022 til 28. februar 2023

Se mere her.9 hullers vinterbane er nu åben

9 hullers vinterbane er nu åben.

Greenfee pris

Alle dage 150 kr ingen andre rabat ordninger er gældende

Junior      75 kr ingen andre rabat ordninger er gældende

Ret selv prisen på standeren

Golfbiler 125 kr

Scorekort kan ikke printes, tag forhåndstrykte scorekort og beskrivelse af baneforløb.

Rigtig god tur :-) 

Golfbiler og leje forbedring

Golfbiler må fra 9. november kun køre i semirough. Du lader bilen stå og går ind på fairway og slår din bold. 

Midlertidig lokal regel Gældende fra d.09.08.2022

Leje forbedring

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der:

har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med længden på et scorekort og er i det generelle område, ikke nærmere hullet." Bolden må renses.

 

 

Venlig hilsen

 

Regel og hcp udvalget

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk