Nyheder:

Åben hus 22 juni
29-05-2024 16:01:04

Kom til åben hus lørdag d.22 juni. Vi har udstyr, underviser, frivillig hjælper og info om medlemsab.

Dagen er fra kl.10.00 - kl.12.00 

Start til golf
22-04-2024 15:55:54

Har du lyst til at starte til golf eller bare prøve om det er noget for dig har vi nuværende og kommende tilbud til dig.

1. Individuelt forløb aftales med Golftræner.
2. Åbenthus søndag d.12 maj kl.10-12. 
3. Begyndertræning mandage fra 17-19.

Har du spørgsmål så skriv en mail til claus@ronnedegolfklub.dk  

Medlemstilbud og hurtig start
26-03-2024 13:44:58

Flexmedlemskab* DGU kort

Dette tilbud gælder i sammenhæng med 2 dages kurset og flexmedlemskabet er gældende frem til 31.12.2024 hvor efter man øvergår til normalt flexmedlemskab årligt 1360 kr hvis ikke man har besluttet sig for anden medlemskabs type eller udmeldelse efter gældende vedtægter. Øvrige vilkår for medlemskab er gældende. 

Medlemstilbud

Fuld enior 5000 kr. for 2024

Betingelser for at kunne benytte tilbuddet.

1. du har ikke været medlem af Rønnede Golf Klub de seneste 2 år.

2. Du overgår til fuldt betalende fuldtidsmedlem i 2025 (kontingent sats for 2025 6500 kr ) hvis ikke du har skiftet medlemskabstype ifølge gældende vedtægter.

3. Øvrige vilkår for medlemskab er gældende

Andet medlemsskabe er Flex med Par3 bane til 1500kr

generalforsamling blev afholdt tirsdag d.19 marts 2024
26-02-2024 10:37:21

Rønnede d.26 februar 2024                                                                                                                       

Generalforsamling 2024

Generalforsamling blev afholdt Tirsdag den 19 marts kl.19.00

I klubbens lokaler

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. A.      Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. B.      Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. C.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. D.      Evt. indkomne forslag.

 

Forslag 1

§ 8 Bestyrelse

Tilføjes:

Stk. 5 I tilfælde af at hele bestyrelsen, eller et flertal heraf, aftræder i utide, vælges ny bestyrelse samt ny suppleant på ekstraordinær generalforsamling. Se §6 stk. 8.

Stk. 6 Da et bestyrelsesmedlem jf. §8, stk. 1 ikke kan vælges for mere end højst 2 år ad gangen, indtræder en ny bestyrelse, som var den valgt på sidst afholdte ordinære generalforsamling. Således afgår 2 hhv. 3 medlemmer på førstkommende ordinære generalforsamling, uanset hvornår en ekstraordinær generalforsamling har været afholdt.

Forslag 2

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at refinansierer nuværende kreditforeningslån,

enten via realkredit - bank eller kombination af heraf.

 

  1. E.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

Tormod Torekoven                                På valg 2024 – modtager genvalg

Jesper Nielsen                                          På valg 2024 – modtager genvalg

Gert Toftlund                                            På valg 2024 – modtager genvalg

Jens Jensen                                               På valg 2025

Carlo Mathiasen                                      På valg 2025

 

Suppleant

 

Valg af suppleant for 1 år.

 

  1. F.       Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Dansk Revision Næstved.

 

  1. G.      Eventuelt.

 

Revideret regnskab (årsrapport) for året 2023 fremlægges i klubbens sekretariat forud for generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Start til golf
20-02-2024 09:29:44

Har du lyst til at starte til golf eller bare prøve om det er noget for dig har vi nuværende og kommende tilbud til dig.

1. Individuelt forløb aftales med Golftræner.
2. Golfensdag d.14 april kl.10-14. Mere info senere.
3. Begyndertræning mandage fra 17-19 første gang 8 april. 

Har du spørgsmål så skriv en mail til claus@ronnedegolfklub.dk  

Medlemstilbud 2024
31-10-2023 10:48:58

Medlemstilbud

Betingelser for at kunne benytte tilbuddet.

1. du har ikke været medlem af Rønnede Golf Klub de seneste 2 år.

2. Du overgår til fuldt betalende fuldtidsmedlem i 2025 (kontingent sats for 2025 6500 kr ) hvis ikke du har skiftet medlemskabstype ifølge gældende vedtægter.

3. Øvrige vilkår for medlemskab er gældende


Den nye bestyrelse i Rønnede Golf klub består af:
Formand Tormod Torekoven 

Næstformand Jesper Nielsen 

Kasser Gert Toftlund

Bestyrelses medlem Jens Jensen


Bestyrelses medlem Carlo Mathiasen

                                                                             

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk